Beperk vogelsterfte: de ‘vogelradar’ voor windmolens

nieuws

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat vogels tegen windmolens aanvliegen, is de Universiteit van Amsterdam bezig met een soort ‘vogelradar’. De provincie hoopt deze ontwikkelingen toe te passen in de Eemshaven.

De Eemshaven is een belangrijke route voor trekkende vogels en vleermuizen. Daarnaast is het een geschikte locatie voor het plaatsen van windmolens. Om die twee factoren te kunnen combineren, moeten de windmolens soms stopgezet worden om te voorkomen dat vogels tegen de molenwieken vliegen.

Momenteel is er een radarsysteem dat vogels detecteert op korte afstand. Dat systeem is niet feilloos, aangezien de vogels eigenlijk al te dicht bij zijn om de windmolens op tijd stil te zetten. Daarnaast heeft het spontaan stilzetten van de molens een enorm negatief effect op het stroomnetwerk. Daarom wordt er landelijk gekeken naar een nieuw, uniek systeem.

‘Vogelradar’

De afgelopen jaren is onderzocht wat de vliegroutes zijn van verschillende vogelsoorten en het vlieggedrag bij verschillende weersomstandigheden. In het onderzoek is ook gekeken naar de gesneuvelde vogels bij de windmolens.

Op die manier probeert het onderzoeksteam een soort buienradar van trekvogels te maken. Daar moet al ver van te voren op te zien zijn wanneer er vogels langs de trekroutes zetten. Dan kunnen de beheerders inplannen wanneer de windmolens uit gaan en kan vogelsterfte beperkt worden.