Raadsfracties: ‘Nog steeds veel onduidelijkheid rond bouw Ring Zuid’

nieuws

De Partij voor de Dieren, de SP en D66 dringen aan op meer duidelijkheid rondom de aanleg van de nieuwe Ring Zuid. De fracties hebben hier vrijdagmiddag gezamenlijk schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

De fracties zijn bang dat als er ‘in den droge’ grond wordt uitgegraven, dat er schade zal ontstaan aan funderingen en aan het Sterrebos. Daarnaast meent de fractie dat als er dan schade ontstaat, dat de afhandeling hiervan niet duidelijk is. De fracties willen daarom weten wat er gebeurt als niet met zekerheid is vast te stellen waardoor de schade is opgetreden. “De mensen in dit gedeelte van de Stad hebben al genoeg te lijden onder de aanleg van de nieuwe ring, wij willen zeker weten dat alle schade wordt uitbetaald”, aldus Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Volgens de fracties is er nog steeds geen uitzicht op geluidsmaatregelen rondom de A7 bij Hoogkerk en Buitenhof. Tom Rustebiel, raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Groningen, wordt ongeduldig. “We maken ons al sinds 2014 hard voor stiller asfalt bij Hoogkerk en omwonenden rekenen op een oplossing,” aldus Rustebiel.

Tot slot willen de partijen wil weten wat er vorig jaar is gebeurd op het gebied van social return en arbeidsmarktbeleid bij de aanleg van de nieuwe ring Zuid. “Vorig jaar kregen we in juli de resultaten over 2016/2017, maar nu weten we nog niets.” Koks wil weten of er ook, net zoals vorig jaar, een bijeenkomst over deze zaken wordt georganiseerd.

Deel dit artikel:

 1. De media en de Statenleden begrijpen nog steeds niet dat er een essentieel probleem is bij toetsen van het veroorzaken van de specifieke schade.

  NAM en Herepoort veroorzaken beiden schade.

  Maar wie wat veroorzaakt is ONBEKEND.
  Dat komt omdat :
  – a. de geïnduceerde bevingen niet worden gemeten
  – b. de gevolgen van het intrillen van de damwanden niet afdoende wordt gemeten.

  Ik ben aan het onderzoeken wie de combi van meten het beste kan uitvoeren.
  Uit mijn recente onderzoek blijkt dat dit voor een relatief laag bedrag – en dat voor de komende 5 JAAR – moet kunnen.

  Alleen dan komt er duidelijkheid voor burgers en de ondernemers – in de gehele provincie – wie de schade veroorzaakt.
  En wie dat moet betalen.

  Mevrouw Kiki

 2. Een klein gedeelte van een reactie van een professional:

  “Waar het om gaat is dat bewoners, langs en in de omgeving, van de aan te leggen ringweg geen speelbal mogen worden tussen de discussie over schade door aardbevingen of door de bouwwerkzaamheden.

  Door 24/7 te gaan meten van zowel versnellingen (a) als tilt (b) kunnen objecten langs de ringweg ‘bewaakt’ worden en kan zeer goed in beeld gebracht worden aan welke invloeden deze objecten worden blootgesteld.

  Maar belangrijker is dat ook eventuele schade (zettingen/verzakkingen) in beeld gebracht kunnen gaan worden,
  en er relaties gelegd kunnen gaan worden naar oorzaken.

  De Herenpoort zelf hoeft zich v.w.b. monitoring alleen maar te richten op versnellingsmeters die volgens de SBR meten.
  Laagfrequente golven van ook aardbevingen kunnen deze niet in beeld brengen, laat staan schade.

  Door het hanteren van tiltmeters kan niet alleen het verzakken, maar kan vooral nauwkeurig de rotatie en tordering van huizen / pand in beeld gebracht worden.

  Uit wetenschappelijk onderzoek bij de Fraeylemaborg komt naar voren dat na een relatief lichte beving de borg eerst geroteerd is, om vervolgens 5 dagen lang weg te gaan zaken, dit blijvend.
  Dit effect kun je alleen met tiltmeters in beeld brengen.

  Dit soort risico’s lopen ze ook langs de ringweg.
  Er wordt gedraineerd, afgegraven, gesloopt etc.
  In combinatie met een beving verhoogt dit de kans op schade.
  Om deze redenen moet je gaan meten!

 3. Daar komen de fracties nou nog eens mee.
  Bang dat er misschien schade ontstaat en dat die dan misschien door de bouw word veroorzaakt en dat misschien niet duidelijk is wie dat misschien gaat betalen. En waar baseren ze die angst op? Of zijn ze misschien eigenaar van panden in die buurt?

  Wat een paniekzaaierij zeg. Als je bang bent dat er iets stuk gaat, ga je het gewoon in de gaten houden, meten zoals mevr. Kiki ook al zegt. Maar dan geen aardbevingsmeters en aardstraalmeters, maar gewoon bewegingsmeters op de fundering, of GPS op het puntje van het dak van gebouwen die zich verdacht ophouden rond de bouw.

  En wat mij betreft af en toe een kadootje voor de buurt. BBQ’tje, speeltuintje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *