“Adviezen Commissie Van Rijn slecht voor RUG”

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De adviezen van de Commissie Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs vallen slecht uit voor de Rijksuniversiteit Groningen. Dat zegt Rector Magnificus Elmer Sterken.

De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van de alfa-, gamma- en medische opleidingen. De netto korting voor de RUG zou structureel zo’n 9 miljoen euro per jaar kosten. Volgens de commissie zorgt Het huidige systeem voor te veel concurrentie en te weinig samenwerking.

Volgens Elmer Sterken zijn de adviezen van de commissie op korte termijn geen oplossing voor de problemen van de universiteiten, zoals de grote werkdruk en de achterblijvende bekostiging per student. ‘Als het advies van de commissie binnen de RUG zou worden gevolgd dan leidt dat vanaf volgend jaar tot dramatische interne verschuivingen van geld tussen faculteiten.

De RUG roept de minister op om, als ze het advies volgt, tegelijk extra geld beschikbaar te stellen om de schade te compenseren.

Deel dit artikel: