Veel schepen Noorderhaven moeten weg

nieuws
foto: Nietnagel / Flickr.com

Het gemeentebestuur wil de kwaliteit van de Noorderhaven verhogen. Het moet een haven worden met schepen die in goede staat verkeren en die worden bewoond door de eigenaar.

Het college houdt vast aan de Noorderhaven als vrijhaven voor authentieke schepen. Het karakter van een vrijhaven is echter niet meer aanwezig, omdat veel schepen er voor lange tijd stil liggen. De Noorderhaven moet dynamischer worden, vindt het gemeentebestuur.

Van de 63 schepen moeten zeker 21 en mogelijk 39 stuks verdwijnen. Ze voldoen niet aan de eisen: ze zijn verwaarloosd of niet authentiek. Om schepen op te knappen, stelt het stadsbestuur een eenmalige onderhoudssubsidie voor. De gemeente gaat is gesprek met alle bewoners en past zo nodig maatwerk toe. Er geldt een maximum van 5.000 euro subsidie per schip.

Deel dit artikel:

 1. In het verleden voer ik geregeld mee met de Groninger chartervaart.
  B&W en Gemeenteraad hebben het vollopen van deze vrijhaven al zo lang als ik in de stad woon getolereerd.

  B&W en Gemeenteraad kunnen – in mijn visie – niet ineens deze situate omvergooien.
  Men kan – in mijn visie – ook niet ineens mensen van hun woonlocatie verjagen.

  Groningen slaat zich geregeld op de borst met de slogan dat de stad van IEDEREEN is.
  De werkelijkheid is anders!
  Stedebouwkundige Annemieke Molster maakte voor de A-Kerkhof plan: voor 8 -80 jarigen.
  En B&W en de Gemeenteraad nam die leeftijdsgrens over!

  http://www.molster-stedenbouw.nl/ontwerp/39-binnenstad-groningen/index.html
  ¨De gemeente heeft op basis van dit advies de ontwerpen aangepast en gaat ze nu nader uitwerken.
  Daarbij kan ze gebruik maken van de nieuw opgedane kennis over voetgangersgedrag,
  hoe een straat daadwerkelijk toegankelijk gemaakt kan worden voor mensen van 8 tot 80 en hoe stromen
  en verblijven op een goede manier samen kunnen gaan.¨

  Groningen faalt
  > in het creeeren van geschikte festivallocaties: de kwetsbare parken en plantsoenen,
  die daar niet voor zijn ontworpen, maar die door The Upper Ten worden geannexeerd en gemolesteerd.
  > Groninge bouwt voor de Burgers Upper Ten tegen de hel op.
  Maar locaties voor creatief – dus afwijkend – wonen worden gemolesteerd, geknot of opgedoekt.

  Ga eens stil wandelen langs de Noorderhaven.
  Neem je fototoestel mee.
  Van alles was je ziet aan vormen en kleuren wordt je wakker en gezond!

  Vraag of ze hun stinkende houtkachels uit doen en ga dan bij ze op de koffie en/of de thee.
  Waarschijnlijk willen sommigen van jullie dan ruilen en gaan jullie niet meer terug naar je Vinex beton huis.

  Laten B&W en Gemeenteraad maar eens tonen dat ze alle gevolgen van hun handelen van de afgelopen jaren begrijpen.
  Kortom:

  Bouwstop.
  Ik verzoek B&W om te BESLUITEN om een bouwstop van het panden de Merckt en Westcord Hotel.
  Door de hoogbouw – aan en pal naast de Grote Markt – is het windcomfort in de Groninger binnenstad veranderd:
  van uitstekend naar onaanvaardbaar!
  Het is soms zelfs gevaarlijk.

  a.
  De gehanteerde – niet wettelijke – NEN 8100 windhinder/windgevaar norm bepaalt dat de impact op de omweging 6x de hoogte van de hoogbouw is.
  Maar B&W en Gemeenteraad hebben BEWUST nagelaten om de impact van de windhinder door de Bunker (= 45 meter hoge Groninger Forum), Vindicat, Westocord, Merckt op 270 meter van de omgeving te onderzoeken!

  b.
  B&W, Gemeenteraad en de subsidieverstrekker Provincie Groningen hebben zelfs artikel 3 Wro genegeerd!

  https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/windhinder/
  ¨ In Nederland bestaat geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar.
  Dit betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen windhinder of windgevaar niet hoeft te worden
  meegenomen in de afwegingen.
  De grondslag voor de beoordeling van het aspect windhinder staat in art. 3.1 Wro,
  de zorg voor een goede ruimtelijke ordening.
  Daarvoor is het in kaart brengen van mogelijke windhinder of windgevaar en deze betrekken in de beoordeling nodig.

  Mevrouw Kiki

 2. Het wordt tijd dat de gemeente dat zooitje is gaat aanpakken! Wat een vieze bende. Het stinkt er, ligt veel rommel in het water en het zijn oude verroeste wrakken. Naar de sloop ermee. Ik geloof goed dat rondvaartbedrijf Kool zich schaamt om er langs te varen. Het is geen reclame voor deze mooie stad.

  Maak er iets moois van nu je er subsidie voor krijgt anders op flikkeren en niet zeuren. Als wij als bewoners er in een wijk er een zooitje van maken moeten we dat ook opruimen. En anders ga je maar lekker ergens anders liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *