Gemeentebestuur zoekt ruimte op begroting

De gemeente kijkt naar de zorg en naar de bijstand maar ook naar haar eigen organisatie om toch wat ruimte te krijgen op de begroting van 2020. Dat zei wethouder Paul de Rook bij de presentatie van die begroting donderdagmiddag.

De begroting van de stad bedraagt bijna 1,1 miljard euro. Op de zorg is er een tekort van 12,6 miljoen en op de bijstand een tekort 9.8 miljoen. Door preventieve maatregelen hoop het gemeentebestuur dat tekort terug te brengen naar 12 a 13 miljoen. Met efficiënter opereren door de eigen organisatie, en door na te denken over het takenpakket van de organisatie,  hoopt de stad 10 miljoen te bezuinigen.

‘Op de begroting van ruim een miljard is er ruimte voor eigen beleid van de gemeente van zo’n 110 tot 150 miljoen. Budgetoverschrijding van de wettelijke taken, waar niet om heen kunnen en willen, tast onze eigen ruimte steeds meer aan. We moeten dus op zoek.’ aldus wethouder de Rook. Door de verhoging van de OZB van 3,25 miljoen euro wordt het aandeel van de OZB zo’n 8% van de gemeentebegroting.