Stad en Ommeland wil inzage in ‘ringwegrapport’ afdwingen

Mocht het college van B&W in Groningen blijven weigeren om de fractievoorzitters in de gemeenteraad inzage te geven in het rapport over de Zuidelijke Ringweg van de Commissie Hertogh, dan zal de Stadspartij voor Stad en Ommeland een motie indienen om deze inzage af te dwingen.

De fractie van de Stadspartij voor Stad en Ommeland ergert zich aan het geheimhouden van het rapport van de commissie Hertogh, die onderzoek heeft gedaan naar de onwerkbare situatie bij de bouw van de zuidelijke ringweg.

Fractiewoordvoerder René Stayen van Stadspartij voor Stad en Ommeland vraagt het College dringend om de raad in staat te stellen haar controlerende taak uit te oefenen: “In plaats van een duidelijk rapport worden de raadsleden afgescheept met een brief van B&W en een aantal zeer algemene aanbevelingen voor de voortgang van dit grote, ingrijpende project dwars door de stad. Het echte rapport wordt om onduidelijke redenen geheim gehouden, waardoor er een schijn van achterkamertjes politiek ontstaan is.”

Als het college blijft weigeren, dan zal Stadspartij voor Stad en Ommeland bij de eerstvolgende gelegenheid een motie indienen om inzage af te dwingen.Daarnaast vraagt de fractie extra aandacht voor de ontoereikende communicatie en het beter nakomen van afspraken met de aanwonenden van de ringweg.