‘Haperende roltrap oorzaak tweedeling’

nieuws

Jacob Dijkstra, socioloog aan de RUG, maakt zich zorgen over ontwikkelingen in de stad Groningen. Een stad waar het op het eerste gezicht goed gaat, maar waar zich misschien wel een tweedeling aan het voltrekken is.

Aan de ene kant welvarende burgers, met baan, huis, auto en sociaal netwerk. En aan de andere kant zij die dat niet hebben en moeilijk kunnen meekomen.

Volgens Jacob Dijkstra bezit elke stad een roltrapfunctie. De stad biedt mensen een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Om te ontwikkelen en hogerop te komen. Dijkstra signaleert dat de roltrapfunctie van Groningen, net als in veel andere Nederlandse steden, mogelijk onvoldoende functioneert. Op de bovenste verdiepingen is het goed toeven, daar is het feest. In de kelder blijven mensen achter, komen niet verder. Kortom een dreigende tweedeling tussen ‘arm’ en ‘rijk’. Een ontwikkeling waar de politiek zich zorgen over moet maken,  stelt het persbericht van de RUG.

Deel dit artikel:

 1. Tijd voor een sociaal democratische partij in dit land! Iets als De Dreespartij.

  Want socialisten (SP) hebben te weinig vertrouwen in de Homo Sapiens, en de liberalen (CDA, VVD, PvdA, D66) teveel vertrouwen.

 2. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de burger zelf. De politiek geeft hem handvaten, maar voor de rest moet hij het echt zelf doen. Er ligt ook een schuld bij dit extreemlinkse stadsbestuur. Zij maken het de ‘onderklasse’ wel erg gemakkelijk. Mensen met een uitkering hoeven hier bv. geen tegenprestatie te doen, en volgens mij wordt ook niet actief naar andere prestaties (solliciteren) gekeken.

  1. De stad Groningen verkeert al 3 kwartalen op rij in een economische krimp.

   In de omringende gemeenten een afname van banen tot 12 procent. Per saldo is de werkgelegenheid mbt zijn inwoners in de provincie Groningen afgenomen. 4 maanden geleden nog een melding van het CBS, waarin het aantal faillissementen in Groningen is verdubbeld. In het 2de kwartaal zijn er zelfs 3 uitzendbureaus failliet gegaan in de regio Groningen. In februari 2017 vroegen zelfs ontstellend veel ondernemers in de regio Groningen bijstand. Dit terwijl de WW-cijfers daalden. Dat rijmt dus niet. Opvallend dat de lokale politici geen relatie geven met de getallen van voor de crisis. Ook de definities zijn door het CBS veranderd om de werkloosheid te berekenen versus werkgelegenheid. Eén uurtje werk per week en je bent geschrapt door het CBS uit het werkelozenregister. We doen alsof het zo geweldig gaat in Groningen. Om bepaalde beleidstukken legitiem te krijgen en door alle lokale politici wordt ons een rad voor ogen gedraaid. Ook de extra 800 bedrijven blijft voor mij een raadsel zoals de lokale politiek ons wilt verkopen. Na raadpleging van het KvK register is het voor mij onmogelijk gebleken dit aantal bijeen te rapen.

   Wij in Groningen zijn ‘steady’. We hollen nooit drastisch achteruit, maar ook nooit drastisch vooruit. Groningen kent relatief weinig bedrijfsleven, maar daarentegen heel veel ambtelijke organisaties en aanverwante instellingen. Dit is van oudsher zo bedacht in de jaren 70 en 80. Dit om werkgelegenheid te creëren voor zijn oervolk. Anders zou de armoede nog groter zijn geweest. Onder andere de gesubsidieerde werkelozen-industrie is tegenwoordig enorm. En dit neemt ook niet af! Dus floreert de economie van Groningen niet heus. Wel voor de mensen die werkzaam zijn in de werklozenindustrie en de armoede. Die varen er wel bij!

   Ook een imagoprobleem als gevolg van de gaswinning. En Groningen kreeg maar slecht 0.3 % van de gasbaten. De Randstad daarentegen 88 %

   We maken het druk door de komst van de vele internationale studenten en daardoor lijkt het alsof. Om bepaalde beleidsstukken legitiem te krijgen. Alleen de Appies, de huisjesmelkers en de horeca doen goede zaken! Alsook de Universiteit en de Hanzehogeschool. Die krijgen voor elke internationale student een extra bijschrijving van 6800 euro per jaar. Dit zorgt er ook voor, dat onze huizen worden opgekocht voor het verbouwen van studentenwoningen. Dit ook nog eens de prijs opdrijft van de lokale woningmarkt ivm de krapte die daardoor ontstaat. En zijn oervolk daardoor aan koopkracht moet inleveren. Dit ook zijn neerslag krijgt op de lokale ondernemer, waardoor ook hierdoor de werkgelegenheid afneemt. Een neerwaartse cirkel. Alles voor de student. Het is nooit een hosanna geweest in Groningen. Nu niet. Never niet. Wij Groningers hebben ermee leren leven!

   Groningen heeft politici nodig die rebels zijn richting politiek Den Haag. Niet verslikken in prestigeprojecten. Zichzelf wegvlakken. En vooral met een enorme dosis dossierkennis mbt Groningen en ommeland!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *