Gesteggel belemmert voortgang zuidelijke ringweg

Zowel het projectbureau “Aanpak Ring Zuid” als aannemerscombinatie Herepoort stellen vast dat de voortgang bij de bouw van de zuidelijke ringweg belemmerd worden door onenigheid tussen de partijen. 

In een artikel op de website van Aanpak Ring Zuid gaat Marco Sanders van het projectbureau in op de vraag of er onenigheid heerst tussen beide partijen: “Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben samen vastgesteld dat we tegen problemen aanlopen. Het gaat om problemen met de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in  gesprek, maar komen nog niet op alle punten tot een oplossing. Dit belemmert de voortgang.”

 

bert kramer marco sanders
Foto: Aanpak Ring Zuid. Bert Kramer (L) en Marco Sanders (R)

 

Volgens Marco Sanders van Aanpak Ring Zuid komt de stagnatie komt vooral doordat er nog geen definitief ontwerp voor de hele ombouw is: “Als opdrachtgever beoordelen wij of de ontwerpen voldoen aan de gestelde eisen. Maar we verschillen van mening over de interpretatie van een aantal eisen.” Bert Kramer van Combinatie Herepoort gaat daar vervolgens op in:“De discussie gaat er ook over dat wij vinden dat je soms moet kijken naar de gedachte achter zo’n eis. Een eis is bijvoorbeeld dat op de ringweg altijd in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar zijn. Wellicht zijn er mogelijkheden om deze bereikbaarheid op een andere manier te garanderen.”

Zolang de twee partijen nog in gesprek zijn, heeft het volgens Sanders nog niet zo veel zin om over een nieuwe planning voor de werkzaamheden te communiceren: “We willen voorkomen dat we een planning bekendmaken die later weer moet worden herzien.” Kramer vult aan: “We wachten ook de adviezen van de commissie-Hertogh af. De voorzitter van de commissie heeft laten weten het advies in elk geval voor het einde van het jaar aan te leveren.  Dit kan van invloed zijn op de planning.”

Deel dit artikel:

  1. MONSTRUM (als ‘scheldwoord’ voor het Forum uiteraard) is wel een originele en pakkende term.
   FIASCOHE is dat niet. Nogal gezocht en gekunsteld.
   Vind je dat zelf eigenlijk ook niet?

   1. Evert Jan,
    Ik voel met u mee .Zie graag uw benaming(en) tegemoet , hoewel HET FIASCO toch wel voor een groot deel de lading dekt.

   2. Adrien, in dit denkproces participeren zie ik niet als mijn taak.
    Hierbij zie ik volgaarne in dier voege úw originele(re) benaming(en) tegemoet.

 1. Beste mensen , het probleem zit hem in meerdere dingen.
  Zoals aannemer nr 2 KWS/BAM/VolkerWessels /v.Hattum en Blankevoort schreef !
  Vanwege de informatie (onderzoek vooraf) en de voorwaarden.( dat het verkeer 2 x 2 langs de verdiepte weg c.q. tunnel moet kunnen rijden)
  En Dit stuk in den natte uitgevoerd moet worden met onder waterbeton.
  Dit geld evenzo voor het Jullianaplein.
  Contract en voorwaarden botsen met de aannemer en opdrachtgever.Er is geen vergunning om gronwater door bron bemaling te onttrekken..
  Dit werk stoppen en eerst nieuwe westring aanleggen..Zodat wat je later met de zuidring ook doet dat de stad bereikbaar blijft De constructie is 34 a 36 meter breed en de damwanden moeten op 38-40 m staan en aan beide zijden 10 m werkruimte.Deze werkruimte is er niet.
  Voor een nieuwe ruime westring A 7 > N 46 zegt 82 % voor te zijn en 18 % tegen. Het lost 2 problemen op ! De zuidring en de oude westring Friesche Straatweg/laan 40-45

 2. Deze heer Bert Kramer speelt een bedenkelijke rol.
  Gewerkt voor RWS
  Gewerkt voor de prov Groningen
  nu werkend omgevingsmanager voor de Aannemers combinatie Herepoort.

  Dit noemen ze belangen bestrengeling.

 3. Deze heer Bert Kramer speelt een bedenkelijke rol.

  Heeft gewerkt voor de zuidelijke ringweg voor :

  1.RWS
  2. voor provincie Groningen
  3. nu voor de aannemers combinatie Herepoort

  Men noemt dat belangen verstrengeling !

 4. het verhaal op de ringzuid site is duidelijk. De aanleg wordt vertraagd door de eis dat er altijd verkeer in twee richtingen over de tijdelijke ring moet kunnen. Herepoort wil kijken of dat ook anders kan, waardoor het werk waarschijnlijk sneller kan gebeuren. Dat lijkt me nou typisch iets voor de commissie om hun brein over te kraken (of er aan de bereikbaarheidseisen tijdens de ombouw getornd kan worden door er alternatieven voor aan te dragen). Het lijkt me een goed idee om de commissie na de opdracht permanent te maken, waarbij de voorzitter alleen als adviseur acteert in geval men er zelf niet uit uit komt. De eisen dienen te worden omgezet in voorwaarden. Bereikbaarheid is een voorwaarde. Hoe die wordt bereikt moeten Herepoort en het projectbureau samen uitvogelen.

 5. Marc eindelijk een goede opmerking.Maar deze aannemer mag niet afwijken van de project eisen anders komen de andere aannemers in opstand.Die hebben daar wel mee gerekend.Contract breuk !
  Neem van mij aan Herepoort hun aanneemsom is gelijk aan alleen de bouw van de verdiepte weg c.q. tunnel.
  Bij onderwater beton en in den natten bouwen zit een factor 5 in kosten.
  Daarom vielen de anderen af..
  Ik zit de achtergrond van dhr Bert Kramer (Herepoort) en Marco Sanders(gem Groningen) maar ook Tom Swanenberg (RWS) en Willem de Jonge(RWS) door te spitten en het blijkt dat geen van 4 ervaring in dit soort werk heeft.
  Nooit eerder gedaan.En belangen verstrengelingen !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *