Nationaal Programma Groningen gepresenteerd in Den Haag

nieuws
Nationaal Programma Groningen bij de presentatie in 2018. Foto: Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid

De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben vrijdagmiddag het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma proberen het Rijk en de regio samen, met een budget van 1,15 miljard euro, te werken aan economische versterking en de leefkwaliteit van het aardbevingsgebied.

Na het besluit om de gaswinning te beëindigen moet het Nationaal Programma Groningen ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft. De regio en het kabinet doen nadrukkelijk een beroep op burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Groningen om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het programma. Het Nationaal Programma is daarom geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan de inwoners van de regio om zelf de regie te nemen als het gaat om de toekomst van Groningen. Vooruitlopend daarop nemen regio en kabinet binnenkort een besluit over een aantal projecten waarmee  dit jaar al gestart kan worden. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar uit het totaalbudget.

Volgens het Groninger Gasberaad is dit Nationaal Programma nog geen reden voor een feestje, zo lang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn. “We moeten voorkomen dat het NPR een nieuw, bureaucratisch subsidieloket wordt. We moeten ruimte en mogelijkheden om er een doelgericht, slagvaardig en innovatief programma van te maken waar we in Groningen energie van krijgen. Als dat laatste niet lukt, doen we niet mee’’, aldus Susan Top van het Groninger Gasberaad.

Nationaal Programma Groningen presentatie
Foto: Rob Schreur