Gasberaad over Nationaal Programma Groningen: “De vlag kan nog niet uit”

nieuws

Vanmiddag tekenen verschillende ministers en regionale bestuurders in Den Haag het Nationaal Programma Groningen. Volgens het Groninger Gasberaad is dat nog geen reden voor een feestje, zo lang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn.

Volgens het Groninger Gasberaad is het programma dat er nu ligt is nog weinig concreet. ‘‘Het is nadrukkelijk een bestuurlijke overeenkomst. Wij hebben begin van de week onder embargo kennis kunnen nemen van het stuk dat er voor ondertekening ligt en hebben dat daardoor nog niet kunnen bespreken met onze achterban’’, aldus Susan Top. Volgens Top is er weinig concreet nieuws in het Nationaal Programma en ook het bedrag van €1,15 miljard was al bekend: ‘‘We hadden liever een persconferentie gezien waarbij inwoners van Groningen werd toegezegd dat nu werkelijk alles uit de kast wordt getrokken om hun benarde situatie te verlichten’’, licht Top toe.

Het Groninger Gasberaad is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het stuk, maar ze mag wel aan het bestuur en de programmacommissies deelnemen. ‘‘Dat zullen we in beginsel ook wel doen. Ervan uitgaande dat er voldoende ruimte is om onze inbreng te hebben en volwaardig mee te kunnen sturen. We moeten voorkomen dat het NPR een nieuw, bureaucratisch subsidieloket wordt. We moeten ruimte en mogelijkheden om er een doelgericht, slagvaardig en innovatief programma van te maken waar we in Groningen energie van krijgen. Als dat laatste niet lukt, doen we niet mee’’, zegt Top. Persconferentie in Den Haag

Deel dit artikel:

  1. Wat een koopje! 1.15 miljard! Tel uit je winst! Bovendien is de totale 1.15 miljard ook opgebracht vanuit private en publieke middelen.

    We worden weer uitgelachen in Den Haag waarin je een dergelijke schuld op deze wijze aan Groningen kan afkopen. Want de schade is veel groter, dan de huizen en erfgoed alleen. Dan denk ik ook aan de psychische schade van de mensen en een inkomstenderving als gevolg van een imagoprobleem.

  2. De overheid trok afgelopen jaar nog even 500 miljoen extra winst uit het gasveld. Den Haag lacht zich rot, de langer ze het rekken, des te meer miljarden trekken ze nog even binnen.

  3. De boeren alleen al, klagen over een schadepost van 60 miljard.

    De woningcorporaties beraamden hun schade op 4.5 miljard.

    En wie behartigd ons erfgoed?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *