Jeugdhulp weer duurder dan verwacht

De kosten van de jeugdhulp in de stad zijn voorlopig  8,6 miljoen euro hoger dan eerder verwacht.

Er zijn een aantal kleine mee- en tegenvallers  van in totaal 0,4 miljoen euro en een stijging van de kosten van zorg in natura van 9 miljoen euro. Deze voorspelling  blijft onzeker in verband  met de groei van het aantal indicaties en de onzekerheid rond de kosten van de behandelingen. De mee of tegenvallers kunnen 1,5 miljoen euro bedragen. Ook vorig jaar viel de jeugdhulp duurder uit omdat het aantal verwijzingen hoger was dan verwacht. Samen met andere gemeentes klopt de stad aan bij de minister, in heel veel gemeentes is de vergoeding vanuit het rijk niet hoog genoeg.

De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde prijs per indicatie en een stijging van het aantal indicaties. De precieze oorzaken van de kostenstijging worden op dit moment onderzocht en er worden extra maatregelen voorbereid om de stijging van de kosten terug te dringen.