Steenmarter speelt weidevogelboer parten: “Deze zomer toch veel kuikens”

De opkomst van de beschermde steenmarter speelt sinds vorig jaar biologisch boer Elzinga parten. Op zijn bedrijf vlak bij Zuidwolde hebben vooral de kuikens van de grutto, kievit en scholekster veel last gehad van deze predator. Toch is er een lichtpuntje.

“Vorig jaar is bijna geen weidevogel kuiken volwassen geworden. Omdat ons bedrijf vlakbij de stad ligt en er in de zomer van 2016 veel muizen waren kregen de steenmarters een hoop jongen. Op zoek naar voedsel trokken steenmarters het jaar erop het agrarisch gebied rondom de stad in. Vooral de legsels van grutto’s en kieviten waren toen een lekkernij voor de roofdieren. Dit jaar ging het een stuk beter. De 24 paartjes grutto’s die op onze plas dras weilanden broedden hebben bijna allemaal jongen grootgebracht”, vertelt Jan Hendrik Elzinga, biologische weidevogelboer.

Op zijn bedrijf Martinizicht lukt het hem om zoveel mogelijk kruidenrijk gras te laten groeien en de bestaande poelen nat te houden. Nu, aan het begin van de herfst, is de poel die het dichtste bij de boerderij ligt bijna drooggevallen. Hij is trots op het broedresultaat deze zomer.

“Als je in juli en augustus die koppels jonge weidevogels weer ziet vertrekken naar Afrika of andere landen waar ze overwinteren, dan voel je je enorm trots”, besluit Elzinga terwijl hij door het halfhoge natte gras terugloopt naar de boerderij.