Ereburgers zaak voor nieuwe raad

nieuws

De besluitvorming over hoe het verder gaat met de huidige ereburgers van Ten Boer, Haren en Groningen is een zaak voor de nieuwe gemeenteraad.

De fractie van Stad en Ommeland had vragen aan het college gesteld over de status van de ereburgers in de nieuwe gemeente die op 1 januari 2019 ontstaat na de herindeling van de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen. In Haren zijn dezelfde vragen gesteld door de fractie van Gezond Verstand Haren.

De beantwoording in de stad is afgestemd met Haren dat de vragen van Gezond Verstand Haren gaat beantwoorden en de direct betrokken ambtenaren herindeling. Het vervolg luidt kortweg: ‘Besluitvorming over protocol Ereburgers door nieuwe gemeenteraad”.

Deel dit artikel:

 1. Willem Lodewijkpassage
  Naberpassage

  Als toekomstgericht of een flop?

  Was getekend Max van den Berg.

  Van die politici namens een zelfde groepering politici zichzelf graag op de borst kloppen om te faken alsof ze belangrijk waren geweest voor de stad Groningen en ommelanden en daarmee het ereburgerschap misbruiken als een marketinginstrument.

  1. Inderdaad, te triest voor woorden dit.

   Wat heeft deze figuur de stad een schade berokkent. Volgens mij ook medeverantwoordelijk voor vernietiging van de Harmonie.

   Opvallend ook weer de kleurstelling van het vod. Marxistisch in plaats van Gronings.

   Ongelooflijk dat Groningers uit gewoonte/desinteresse PvdA zijn blijven stemmen in die jaren. Het aantal studenten was toen relatief niet van dien aard dat je die alleen de toenmalige grootte van de PvdA kunt verwijten.

   1. De Harmonie kwam nog ter sprake gisteravond in samenhang met de Oosterpoort in de raadsvergadering.

    Dat men vroeger, PvdA heeft gestemd , dat begrijp ik wel. Mijn vader was ondernemer en deed dit ook. Uit noaberschap. De PvdA van toen is ook niet meer te vergelijken met die van tegenwoordig. Ze plegen tegenwoordig verraad. Alle verworvenheden, zijn tijdens Rutte II volledig zijn vernietigd. Ik ben die partij ontzettend gaan haten. Vooral ook, omdat men bij de PvdA niet eerlijk communiceert in de media. Neem bijvoorbeeld het pepergasthuis. Je kan het de PvdA aanrekenen dat dit straks in handen dreigt te vallen van de vastgoedwereld. Als gevolg van besluiten 2 decennia eerder in de landelijke politiek. En daar nu een verhaal omheen bedenken, dat lijnrecht daartegenover staat.

    Wat mij steekt, is dat die hele raad geen roots in Groningen hebben, nog maar zojuist zijn aangeland in Groningen. Of nog jong. En dat soort besluiten nemen voor sloop. Ze weten niet wat ze aanrichten.

 2. Ja, mijn vader ging van CHU ook naar de PvdA. Terwijl hij ook een redelijk inkomen had. Eerlijk delen; dat verhaal.

  Maar het is nauwelijks te vergeven dat de stad totaal verkloot is. Door de PvdA. Als ik foto’s van Groningen van een jaar of zestig bekijk, dan is niet anders te concluderen dat de als sociaal-democraten verkleedde marxisten een ongekende misdaad zijn begaan. Alleen al vanwege Westerhaven en gebied er omheen zou er een tribunaal opgericht mogen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *