RUG: “Altijd binnen geldende richtlijnen gehandeld”

nieuws
Foto: Ildigo (via Pixabay)

Volgens de Rijksuniversiteit Groningen klopt de berichtgeving, zoals DAG deze vanochtend naar buiten bracht, over de financiering van het Yantai-project niet. 

De RUG stelt dat het “altijd binnen geldende richtlijnen hiervoor gehandeld heeft en conform deze richtlijnen werden vanaf 2015 naast de publieke inkomsten ook de private inkomsten verantwoord in de jaarrekening.” Ook refereert de RUG aan de verklaring van de Onderwijsinspectie: “Op grond van de informatie die de RUG ons heeft gegeven en het overleg dat we daarover met de RUG hebben gevoerd, vinden we het aannemelijk dat de aanloopkosten tot en met 2017 zijn, respectievelijk zullen worden gefinancierd uit private middelen van de RUG.”

De onderwijsinspectie zelf verklaart echter tegen het FD dat het voor de inspectie ‘laveren tussen de klippen door’ is geweest bij haar onderzoek naar de financiering: “Als gelden eenmaal zijn geclassificeerd als publiek, dan kunnen ze een tijdje later niet worden overgeboekt en van kleur verschieten naar privaat.” De inspectie voegt daaraan toe dat het niet heeft beoordeeld “of het wijzigen van publiek naar privaat correct is (verantwoord)’.

Het Yantai-project is volgens de RUG op dit moment ‘kostenneutraal’ ten opzichte van de ‘publieke’ begroting. Wel werd de universiteit “gedwongen om creatief te zijn”‘, omdat de universiteit zich met het project op “onbekend en gecompliceerd terrein begaf”, zo stelt een woordvoerder van de RUG tegen het FD.

Vanochtend publiceerde DAG-onderzoeker Jasper Been een onderzoek waaruit blijft dat de RUG publiek geld heeft gebruikt voor oprichting van een Chinese campus. De RUG komt later vandaag met een uitgebreide reactie.