PvhN zet vraagtekens bij benoeming Den Oudsten tot waarnemend burgemeester

nieuws
Foto Andor Heij: Peter den Oudsten

De Partij voor het Noorden is verbaasd over aanstelling van Peter den Oudsten als waarnemend burgemeester voor de ‘nieuwe’ Gemeente Groningen. In een brief aan Commissaris van de Koning René Paas benoemt de PvhN het vermoeden dat dit besluit al genomen was voor de goedkeuring door de Eerste Kamer.

De PvhN vraagt zich af waarom de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer niet van tevoren zijn ingelicht over de keuze voor Den Oudsten. Ook wil de partij weten waarom niet de gebruikelijke procedure voor het aanstellen van een burgemeester is gevolgd. Normaal worden er twee kandidaten van buiten de Gemeente aangedragen als mogelijke burgemeesters.

Den Oudsten werd afgelopen woensdag aangesteld als waarnemend burgemeester van de ‘nieuwe’ Gemeente Groningen door Commissaris van de Koning René Paas. Dat besluit kwam 24 uur nadat de Eerste Kamer de gemeentelijke herindeling goedkeurde.

Deel dit artikel:

 1. Ik zit vraagtekens bij de Partij voor het Noorden. Begrijpen ze nou echt niet dat de provincie voorbereidende besluiten neemt voor de nieuwe situatie. Wie had het anders moeten worden? Frank de Vries? Pieter van Veen? Of de man die al vier jaar ervaring heeft met het besturen van Groningen. Of moet er een tussenpaus worden gehaald en den oudste op wachtgeld gezet worden tot zijn pensioen? Den Oudsten is gewoon de beste optie. Frank de Vries heeft als wethouder al bewezen dat hij de empathie van een baksteen heeft, dus niet geschikt om een stad als Groningen te besturen. Pieter van Veen is gespecialiseerd in kleinere gemeenten en bovendien al behoorlijk op leeftijd. Een andere kandidaat halen om gekwetste gevoelens van een stel idioten in Haren te sussen is volledig idioot. Ik ben wel benieuwd of Den Oudsten een nieuwe termijn als burgemeester kiest. Hij moet sowieso met zijn 70e met pensioen. Dat is in 2021. Hou zou dus hooguit nog twee jaar burgemeester zijn.

 2. De gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer zijn volgens mijn indruk procedureel niet betrokken geweest bij de benoeming van burgemeester Den Oudsten tot waarnemend-burgemeester van (Groot) Groningen. Ik heb hier namelijk niets over gelezen. Mogelijk is dat er vertrouwelijk (geheim) overleg met de drie gemeenteraden is geweest. Waarom weten we dit niet?

  In de provincie Friesland gaat het zo:

  Citaat: https://www.fryslan.frl/bestuur/burgemeestersaangelegenheden_41702/

  “Benoeming van een waarnemend burgemeester

  Op basis van artikel 78 van de Gemeentewet kan de CdK in bepaalde gevallen een waarnemer benoemen. Bijvoorbeeld als er plotseling een burgemeestersvacature ontstaat. Als er naar verwachting langer dan twee maanden geen burgemeester is, benoemt de CdK een waarnemend burgemeester. Een waarneming duurt tot het moment waarop er weer een nieuwe, door de Kroonbenoemde, burgemeester is. Uitgangspunt is dat iedere gemeente een door de Kroon benoemde burgemeester verdient.

  CdK Brok is van oordeel dat langere waarnemingen in beginsel minder gewenst zijn, tenzij er een bijzondere reden is. Dit kan zijn als er onzekerheid is over de bestuurlijke toekomst van de gemeente of als ze daar nadenken over gemeentelijke herindeling of als besloten is tot gemeentelijke herindeling. In die gevallen kan de waarneming enkele jaren duren. Het spreekt voor zich dat de CdK dit dan overlegt met de gemeenteraad en met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bij de benoeming van een waarnemend burgemeester heeft de gemeenteraad formeel geen recht van aanbeveling. Toch vraagt de CdK in Fryslân vooraf een beknopte profielschets of kernachtige wensenlijst aan de gemeenteraad. Op basis daarvan selecteert de CdK een capabele kandidaat die in de profielschets past. De CdK laat een raadsdelegatie kennismaken met deze kandidaat. Nadat duidelijk is dat de raad de mening van de CdK deelt, beëdigt de CdK meteen de waarnemend burgemeester.”

  Einde citaat.

  De derde alinea van bovenstaand citaat is van toepassing op (Groot) Groningen. Is er vooraf een bijeenkomst van de drie gemeenteraden geweest met de nieuwe kandidaat waarnemend-burgemeester? Of drie raadsdelegaties?

  Het feit dat burgemeester Den Oudsten binnen 24 uur na het debat in de Eerste Kamer is benoemd tot waarnemend-burgemeester, impliceert dat dit is voorgekookt.

  Waarom niet gewacht tot omstreeks vrijdag 30 november 2018 of zaterdag 1 december 2018? Na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit had toch gekund? De herindeling vindt plaats per 1 januari 2019.

  Formeel hebben de drie gemeenteraden geen “recht van aanbeveling” bij de benoeming van een waarnemend-burgemeester. Anderzijds ligt deze gemeentelijke herindeling zeer gevoelig in Haren. Een fusie van gemeenten, welke van bovenaf is opgelegd (volgens de meerderheid van Haren), ligt moeilijk. Vandaar de noodzaak van transparant bestuurlijk (voor)overleg bij de benoeming van een waarnemend-burgemeester. Anders wordt de foute indruk gewekt dat Haren en Ten Boer opgeslokt worden door de grote nabuur, de gemeente Groningen.

  1. Om Haren te plezieren hat Mariska Sloot benoemd moeten worden. Zij zou met ijzeren hand deze stad kunnen leiden. Dan hebben we ook geen raad of verkiezingen meer nodig. Mariska Sloot 1e stadhouder van Groningen heeft genoeg gezond verstand. Met als adviseurs Keizerin Kiki en ouderling Huizinga zou zij Groningen weer groot maken. Alle Import er uit, want er is hier alleen plek voor Oerbewoners! DAT IS PAS DEMOCRATIE MENSEN

 3. Wat een verschrikkeljk kleinzielig en formalistisch gezeur van de PvhN en van de heer H.
  Natuurlijk worden Ten Boer en Haren opgeslokt door Groningen. Het zou schijnheilig zijn om anders te doen voorkomen. Of dat erg is? Nee.
  In de nieuwe gemeente zal echt royaal aandacht besteed worden aan de oude gemeenten. Niemand zit op een hoop gedoe en het aanwakkeren van sentimenten te wachten. Op de langere termijn is deze samenvoeging veel beter voor iedereen. Iedere verstandig Harenaar weet dat natuurlijk ook best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *