Biomassa en restwarmte voor Warmtestad

De stad gaat verder onderzoek doen naar Biomassa en restwarmte als warmtebron voor Warmtestad.

Warmtestad moet warmte gaan leveren voor ongeveer 5000 woningen in Selwerd en Paddepoel. Nadat het boren naar aardwarmte door het SODM als gevaarlijk werd betiteld moest Warmtestad op zoek naar alternatieven. De restwarmte zal afkomstig zijn van een datacenter dat op Zernike gebouwd wordt en een biomassacentrale zou op Zernike nog gebouwd moet worden.

Op termijn worden er ook nog andere warmtebronnen aangeboord .

Deel dit artikel: