Mogelijk windmolens bij Westpoort en Stainkoeln

nieuws

De twee meest kansrijke gebieden voor windenergie in de stad zijn het industrieterrein Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving, denkt het stadsbestuur.

De gemeente wacht nu met de verder verkenning samen met bewoners en andere betrokkenen, totdat de provincie bepaald heeft waar de windmolens mogen komen. Die beslissing wordt eind 2018 verwacht.

Stadjers moeten kunnen profiteren van windenergieprojecten, bijvoorbeeld door mede eigenaarschap vindt het stadsbestuur. Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie rond de stad, dat staat in het beleidsplan ‘Windkracht Groningen.

Deel dit artikel: