Geen meerderheid voor gratis ophalen grofvuil

Twee keer per jaar gratis het grofvuil ophalen. Ondanks een enthousiaste oppositie kon het voorstel niet op een meerderheid rekenen woensdagavond in de gemeenteraad.

Oppositiepartijen deden het voorstel omdat uit cijfers blijkt dat het aantal meldingen over zwerfvuil en achterstallig onderhoud sinds 2014 flink is toegenomen. Uit het Beheerplan Openbare Ruimte Groningen blijkt dat er vorig jaar 12.000 klachten binnenkwamen en dat het onderhoud in drie op de vijf stadswijken niet op orde is.

Voor de raadsvergadering had de oppositie de indruk dat het voorstel wel eens aangenomen zou kunnen worden omdat de fractie van de Partij van de Arbeid reageerde ‘geïnteresseerd’ te zijn. Toch stemden de sociaaldemocraten uiteindelijk niet in met het plan. De partij wil het voorstel pas vanaf volgend jaar steunen als de gemeentelijke herindeling met Ten Boer, en waarschijnlijk Haren, een voldongen feit is. “We hebben een college-akkoord ondertekend en daar houden we ons aan”, zegt Jan Pieter Loopstra van de partij. “Volgend jaar als de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt, liggen de kaarten weer anders, want dit plan heeft zeker onze interesse.”

Deel dit artikel:

 1. bedankt er voor, dus weer meer afval op straat en het is de politiek zijn schuld er door. wij de burgers betalen genoeg!

 2. Sinds dit is ingevoerd zijn de illegale lozingen van grof vuil extreem toegenomen,zowel in de stad als er net even buiten waar gewoon aanhangers en inhoud van bestelbussen gewoon in de natuur worden gestort.

 3. Het aantal meldingen over zwerfvuil (= dumpingen van grofvuil) is sinds de bezuiniging op het grofvuil in 2014, wel degelijk gestegen. Dit was ook voorspeld, maar werd weggewuifd door GroenLinks wethouder Gijsje. Goed openbaar bestuur is nog altijd het negeren van de meest basale logica. Ook in progressieve kringen.

 4. Wat een puinzootje die politieke rommel moet eens schoongeveegd worden…ik hoop dat groenlinks eindelijk aan.de macht komt in groningen beter voor burgers en milieuordehandhaving ..kunnen er misschien park /plantsoenwachten gaan werken?
  .

  1. We moeten die combinaties zien te voorkomen en dus van een meerderheid afhelpen van VVD D66 PvdA en PaarsRechts. Anders veranderd er niks!

 5. Begrijpen de Groningers nu waarom de slimme Harenezen (Haren, Onnen, Glimmen, Noordlaren) absoluut niet naar Groningen willen?

  Mevrouw Kiki

  1. Slim?,als je slim bent hoef je niet te bezuinigen op voorzieningen om dan met gemeente onwaardige fop begroting te komen en was je ten eerste al niet in de problemen gekomen.

  2. Er zit totaal geen plan achter. Een botte bezuiniging. En dat ook nog zo’n misleidende ‘kop’ alsof het ‘gratis’ was! En die Gelderlander van de VVD stelt zich zelfs opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker. Deze persoon heeft er ook zo’n zooi van gemaakt in WC Paddepoel. Met zijn studie communicatie en 38 jaar!

 6. Een oplossing voor het grofvuilprobleem is zeker niet eenvoudig!

  Zelf denk ik dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden en waarschijnlijk moet je een combinatie van die wegen gebruiken om op de snelste, leukste en duurzaamste wijze naar een oplossing van het probleem te komen.

  Zwerfvuil of stortvuil zal er grotendeels altijd blijven, je hebt altijd onverbeterlijke vervuilers.

  Het ontstaan van afval in onze consumptiemaatschappij is namelijk een gedeeld probleem van producenten, overheid en burgers.
  En in deze keten van creatie naar destructie of liever nog recycling moet iedere speler zijn rol nemen. Al of niet onder wetgeving, beloning of berisping.

  Voor producenten betekent dit veel en veel minder verpakking creëren, statiegeld instellen etc. (Wetgeving en burgerlijke druk) – afval voorkomen dus!
  Voor de overheid betekent dit kaders stellen voor de producenten en burgers bewust maken en belonen – werkt beter als bestraffen.
  Voor de burger betekent dit bij inkoop, consumptie bewust zijn van en worden van de impact op het milieu op lokaal en mondiaal niveau. Het gaat tenslotte om de toekomst van de volgende generatie.

  Tot zover de oplossingsrichtingen die landelijk nodig zijn en waarvan ook een deel lokaal kan gebeuren.

  Het punt van de lokale ergernissen liggen op het zwerfvuil of niet goed verwerken/opruimen van de restanten en het grofvuil wat men niet kan of wil afvoeren naar de stort.

  Als er problemen zijn is bij het zoeken naar oplossingen altijd een handig middel om dit terug te brengen tot de essentie (visgraatdiagram)
  Het knelpunt ligt altijd in een combinatie van: mens, methode, materiaal, milieu (omgeving), middelen.

  Heel concreet in de stad zou je de spelers, gemeente, milieudienst en club burgers bij elkaar moeten brengen en elkaars perspectieven zien en dan voor elk onderdeel kijken waar het knelpunt ligt en hoe op te lossen. (Aanname hierbij is dat we allemaal eigenaar van het probleem zijn, tenzij we denken dat we het probleem hebben afgekocht dmv de afvalbelasting)

  Dus simpelweg 2 x per jaar grofvuil ophalen zal het probleem (slechts) deels oplossen maar kost veel geld en lost niet alles op, zeker niet als er weer bezuinigd moet worden.
  Er is behoefte aan een combinatie van creatieve oplossingen en die ontstaan als partijen elkaars perspectieven willen zien en gezamenlijk werken aan de oplossing van een gezamenlijk probleem.

  En creatieve oplossingen zijn er genoeg,

  Conny Eldering
  Burgerinitiatieven Groningen

  1. De politiek creëert de problemen. Deze problemen waren er nooit. We konden vroeger zelfs 1 x per maand ons grofvuil aan de weg zetten. Dus het voorzag in een behoefte. Waar vanuit men vervolgens heeft gedacht, als we dat afhalen inbinden, dan zullen de mensen zich ook wel inbinden. Zo werkt dat niet, als de afvalberg in zijn grootte zal blijven bestaan. De consument moet immers consumeren. De producent moet uiteindelijk inbinden. Daar begint het mee. Daar ligt de basis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *