Geen meerderheid voor gratis ophalen grofvuil

Twee keer per jaar gratis het grofvuil ophalen. Ondanks een enthousiaste oppositie kon het voorstel niet op een meerderheid rekenen woensdagavond in de gemeenteraad.

Oppositiepartijen deden het voorstel omdat uit cijfers blijkt dat het aantal meldingen over zwerfvuil en achterstallig onderhoud sinds 2014 flink is toegenomen. Uit het Beheerplan Openbare Ruimte Groningen blijkt dat er vorig jaar 12.000 klachten binnenkwamen en dat het onderhoud in drie op de vijf stadswijken niet op orde is.

Voor de raadsvergadering had de oppositie de indruk dat het voorstel wel eens aangenomen zou kunnen worden omdat de fractie van de Partij van de Arbeid reageerde ‘geïnteresseerd’ te zijn. Toch stemden de sociaaldemocraten uiteindelijk niet in met het plan. De partij wil het voorstel pas vanaf volgend jaar steunen als de gemeentelijke herindeling met Ten Boer, en waarschijnlijk Haren, een voldongen feit is. “We hebben een college-akkoord ondertekend en daar houden we ons aan”, zegt Jan Pieter Loopstra van de partij. “Volgend jaar als de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt, liggen de kaarten weer anders, want dit plan heeft zeker onze interesse.”