Nieuw schadeprotocol: NAM op afstand

Gedupeerden komen bij het nieuwe schadeprotocol, dat waarschijnlijk woensdagmiddag gepresenteerd wordt, niet direct in aanraking met de NAM. Wel blijft de NAM aansprakelijk voor de schade. De beoordeling van schade wordt in het nieuwe protocol behandeld door een volledig onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. De Commissie wordt samengesteld door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, en dus niet door minister Wiebes.

De beoordeling wordt nu nog gedaan door het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat in de nieuwe situatie blijft bestaan, maar een uitvoerende taak krijgt. “Een gedupeerde komt met het nieuwe protocol in aanmerking voor een schadevergoeding zodra er een verband is tussen schade en een beweging in de grond”. Het nieuwe protocol betekent tevens een uitbreiding van het gebied waarin mensen aardbevingsschade aan hun huis kunnen claimen, wordt uitgebreid tot Norg, waar de gasopslag gelegen is.

Bewoners die het in de toekomst niet eens zijn met de beoordeling door de Commissie Mijnbouwschade, kunnen een bezwaarprocedure starten. Ook kunnen zij dan, net als in de huidige situatie, een contra-expert inschakelen.

Het nieuwe schadeprotocol wordt gepresenteerd door de provincie, de aardbevingsgemeenten, minister Wiebes en de belangenorganisaties Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging.