100% Groningen wil onderzoek naar raadszaal buiten stadhuis

nieuws

De fractie van 100% Groningen wil onderzoek naar het verplaatsen van de raadszaal buiten het stadhuis.

De gemeenteraad krijgt twee keuzes om het stadhuis voor de toekomst geschikt te maken. Vanwege het toegenomen inwoneraantal komen er zes extra raadsleden, de huidige raadzaal is daar te klein voor. In het eerste voorstel blijft de raadzaal beneden en wordt iets groter en in het andere voorstel gaat de raadzaal naar de derde verdieping waar meer ruimte is. Nu er vooraf geen advies ligt over de gevolgen voor de monumentale status van beide voorstellen ziet Marjet Woldhuis, geen andere mogelijkheid dan tegen beide voorstellen te stemmen.  ‘ Je kiest iets voor de komende 50 jaar en het kost ook nog eens 15 miljoen. In een eerder stadium opperde 100% Groningen dat het wellicht slim was om de raadzaal naar buiten het stadhuis te verplaatsen, het Forum werd als mogelijk alternatief genoemd. Je bespaart daarmee een kostbare en ingrijpende verbouwing en je kunt er voor zorgen dat de nieuwe raadzaal meer toegankelijk wordt gemaakt. Ook in het stadspanel werd deze optie genoemd. Dit vond echter geen steun bij het college en een meerderheid van de andere fracties en is daarom geen optie meer.’

‘Ik blijf het een gemiste kans vinden dat men dat niet eens wilde onderzoeken. Het gebouw heeft zo’n gesloten karakter, misschien is het niet meer geschikt voor de manier waarop we nu onze stad willen besturen. Ik begrijp daarom niet wat er mis is met een onderzoek in die richting voordat je zo’n ingrijpende keuze maakt.’

Deel dit artikel:
Adverteren?