PvdD bezorgd om incidenten met vissterfte

De Partij voor de Dieren stelt het stadsbestuur schriftelijke vragen over het zoveelste incident rond vissterfte in Groningen.

In het water van de Hora Siccamasingel dreven vorige week honderden dode vissen, als gevolg van werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg. De PvdD stelde eind vorig jaar en begin dit jaar ook al vragen over vissterfte in de stad.

De partij vindt dat het stadsbestuur een proactieve houding moet hebben ten aanzien van het beschermen van de natuur en de dieren. Ze wil van het college weten wat zij tot nu toe ondernemen hebben om vissterfte tegen te gaan, en welke structurele maatregelen worden genomen om dit in het vervolg te voorkomen.