Noordelijk Belastingkantoor opgericht

nieuws

Noordelingen krijgen straks één gecombineerd aanslagbiljet voor alle waterschaps- en gemeentelijke belastingen. dat levert een jaarlijkse besparing op van bijna 2 miljoen euro.

Wethouder Ton Schroor en drie bestuursleden van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân hebben maandag de gemeenschappelijke regeling van het nieuwe Noordelijk Belastingkantoor ondertekend. In de regeling leggen de gemeente Groningen en de drie waterschappen de afspraken vast over hun samenwerking.

Vanaf 1 januari gaat het Belastingkantoor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen heffen en innen, en de Wet WOZ uitvoeren. Het kantoor kan dat vanaf 2019 ook voor andere noordelijke gemeenten doen.

Deel dit artikel:

  1. Ja mensen .. de superprovincie is straks een feit. Het gebeuren achter onze ruggen! (fusie van de 3 noordelijke provincies) Geen weg meer terug als excuus straks. Omdat men als te ver is geïntegreerd. Dit zonder instemming van zijn inwoners. De Groningers willen niet met de friezen en vice versa. Een burgeroorlog ligt straks op de loer. De haat is enorm!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *