Gasberaad verwerpt conclusie over bevingsschade

nieuws

Het Gasberaad verwerpt de conclusie van het Centrum Veilig Wonen en ingeneursbureau Witteveen en Bos van dat er geen sprake is van aardbevingsschade in het zogenaamde buitengebied. Dat ligt ten westen en zuiden van de stad

Susan Top, secretaris Gasberaad: ‘Volgens de onderzoekers is de kans dat de schade door gaswinning is veroorzaakt weliswaar klein, maar het is ook niet uit te sluiten. Wij vinden dat dan de omkering van de bewijslast aan de orde is en dat de bewoners het voordeel van de twijfel verdienen. Wat ons betreft had de schade gewoon hersteld moeten worden. Overal, waar niet is uit te sluiten dat de bodem heeft bewogen als gevolg van gaswinning.’

Susan Top: “Een tegemoetkoming met vouchers is een ‘second best’ optie, maar het is beter dan niets.” Het Gasberaad verwacht dat het aanbod aan schademelders voor veel bewoners een verlichting zal zijn. Susan Top: “Voor een ander deel van de bewoners zal het een lastige afweging worden, wat zijn mijn kansen in een procedure? Voor een klein deel van de schademelders zal volstrekt duidelijk zijn dat het aanbod ontoereikend is. Die laatste groep zal een ‘second opinion’ traject ingaan, die er anders uitziet dan een contra-expertise. Rechtstreeks naar de rechtbank kan overigens ook.”

Het Gasberaad is verheugd over het feit dat NAM nu eindelijk uit het systeem van schadeafhandeling gaat. Susan Top: “Dat is een mijlpaal! Ze blijven, vanzelfsprekend aansprakelijk, maar niet langer verantwoordelijk voor de schadeafhandeling.”

Deel dit artikel: