Nijestee: compensatie voor bewoners Populierenlaan

wijken
foto: André Huitenga

Woningcorporatie Nijestee zegt het vervelend te vinden dat diverse bewoners van de Populierenlaan in de wijk Selwerd veel overlast ervaren van de renovatiewerkzaamheden in hun huis.

Er werd onder meer geklaagd over de lange duur van de klus, de schade aan hun vloer, behang en meubilair, en over het feit dat ze soms dagenlang geen gas hadden. Nijestee erkent dat ze het project te positief heeft ingeschat qua planning en overlast.

De corporatie stelt dat alle bewoners recht hebben op een financiële compensatie die in verhouding staat tot de overlast. Nijestee is bezig om de individuele vergoedingen in kaart te brengen en stuurt de bewoners volgende week hierover een brief. Als er tijdens de klus schade aan de woning is ontstaan, kunnen ze dit bespreken tijdens de oplevering. Dan zal worden afgesproken of Nijestee de schade herstelt of dat de bewoner een vergoeding krijgt om dat zelf te laten doen.