Stad telt bijna 5000 werklozen.

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

De stad telde per januari 2017 4889 werklozen, en dat is een daling van bijna 5% ten opzicht van vorig jaar toen er 5131 werklozen waren.

Ten opzichte van eind december is het een stijging van 110, een stijging van 2,2%. In januari 2017 telde de provincie Groningen 15.793 WW-uitkeringen. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in januari toe met 547 uitkeringen, dit is toe te wijzen aan seizoensinvloeden. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 8,6% (-1.484) minder WW-uitkeringen.

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in januari toe. Drenthe liet de sterkste stijging zien. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. In Friesland is de daling op jaarbasis sterker dan in Drenthe en Groningen.