Stad telt 4769 werklozen

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

De stad telde per eind december vorig jaar 4,769 werklozen. Dat is een toename van 70 ten opzichte van de maand daarvoor. Ten opzicht van een jaar eerder nam het aantal met 114 personen af.

De toename in december, gebruikelijk vanwege het stilvallen van seizoenswerk in (land)bouw en horeca, is minder sterk dan in voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat het beter gaat met de arbeidsmarkt. Eind december 2016 telde heel Groningen 15.246 WW-uitkeringen. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 453 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte het UWV in Groningen  911 minder WW-uitkeringen.

In vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen waren er in december 2016 minder WW-uitkeringen dan in het jaar ervoor. Vooral uitzendkrachten en bouwvakkers kwamen minder vaak in de WW terecht. Maar ook in sectoren als zorg en detailhandel was het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden. Voor heel Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis met 7,6% naar 411.990.