Ringwegacademie gaat van start

De Ringwegacademie is vanmorgen, met de ondertekening van een convenant tussen de samenwerkende ROC’s de gemeente en aannemer Heerepoort, van start gegaan.

Aannemerscombinatie Heerepoort, die de aanleg van de Zuidelijke Ringweg verzorgt gaat zo’n vijf miljoen investeren euro om mensen werkervaring op te laten doen. Ook kunnen zij bijscholing krijgen.
Dit alles om hun kansen op een baan te vergroten. Het is beleid van de gemeente Groningen om bij projecten ook een percentage van de aanneemsom te reserveren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De aannemerscombinatie gaat 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken leveren.

De investering in de Ringweg bedraagt meer dan 630 miljoen. De voorbereidende werkzaamheden aan de zuidelijke ring, zoals het verleggen van leidingen, zijn al begonnen.

Deel dit artikel:

  1. stagiaires! En waar gaan deze mensen vervolgen op doorstromen. De regio Groningen bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt. De Mensen zelf hebben dit niet. De pech waar je wieg heeft gestaan.

    Van der Schaaf van de PvdA en zijn secondanten van de ROC’s eveneens van de PvdA .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *