Plan voor nieuwe Gerrit Krolbrug

Er komt een nieuwe Gerrit Krolbrug. Het stadsbestuur heeft een keuze gemaakt .

Het wordt een zogenaamde tafelbrug met twee rijbanen, twee fietspaden en twee voetpaden. Er komen twee vaste bruggen naast, voor voetgangers en fietsers. De vaste bruggen hebben een hoogte van ruim negen meter. De beweegbare brug is in geheven stand ook negen meter hoog. De doorvaarthoogte op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl moet zo hoog worden i.v.m de steeds groter wordende beroepsvaart. Fietsers richting Beijum zullen straks, via een lus, onder het autoverkeer kunnen doorrijden. De huidige brug is oud en versleten en aan vervanging toe.

De nieuwe brug moet in 2020 klaar zijn. Het budget voor de brug is 17,7 miljoen euro, Rijkswaterstaat is opdrachtgever. De bijdrage van de gemeente is 500.000 euro.

variant krolbrug