Bewoners Oosterhamriktracé balen

De bewoners rond het Oosterhamriktracé  balen. Ze vrezen een veel drukkere weg voor de deur.

Bij de Oliemuldersbrug slaan straks vanaf de Oosterhamrikbaanbrug  auto’s rechtsaf  de ventweg op richting stad, of rijden auto’s de brug op, de stad uit. Op het laatste gedeelte van het Oosterhamriktracé richting Kardinge mogen straks ook auto”s gebruik maken van de busbaan. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten. Het gaat om zo’n 15.000 autobewegingen per dag.

De raad besluit later of naast de busbaan in twee richtingen mag worden gereden of dat het verkeer stad uit via de Vinkenstraat moet rijden.

Deel dit artikel:

 1. De Oosterhamrikkade is breed, dus een logische route. De vinkenstraat is een woonstraat, daar wil je geen drukke doorgaande weg van maken, maar dat vinden de OHK-bewoners dan weer geen probleem. Als je staduit al via een alternatieve route wilt laten lopen gebruik dan de zuidzijde.

 2. yes eindelijk een keer een goed bericht over die vrije busbaan jaren in jaren alleen bussen taxi hulpverleningdiensten gebruikt ervan in nu heeft de gemeente eindelijke ingezien dat de gewone autogebruikers ook kunnen gebruik maken van de busbaan hadden ze veel eerder gedaan moeten hebben maarja dat heb je de vele onderzoek erover

 3. Toont maar weer eens dat deze niets zeggende gemeenteraad als makke schapen achter dit college aanlopen en de burger niet belangrijk is.

 4. De zoveelste OV onvriendelijke daad van dat d’66. Eerst de tram wegstemmen, dan de fietsen voorrang geven op de bussen, dan de bussen uit het centrum en nu de busbanen in autowegen veranderen.
  Wanneer gaat de bevolking eindelijk de ogen open? NOOIT weer op d’66 stemmen!!

 5. Het is daar een zeer onoverzichtelijke situatie. Met doorgaand verkeer via de busbaan wordt dat er niet beter op. Volgende stap: een nieuwe brede brug als er voldoende ongelukken zijn geweest. Handhaaf de huidige situatie zou ik zeggen. We willen forensenverkeer met de auto toch ontmoedigen. Breidt de P+R Kardinge uit met een hoog frequente buslijn richting binnenstad vv in de spits en iedereen tevreden (incl ikzelf die werkt aan de Antillenstraat en woont in Lewenborg). En PS laat de Vinkenstraat letterlijk en figuurlijk met rust!

  1. Dat je iedereen in de bus krijgt is een illusie. De busbaan wordt niet zomaar opengesteld, de volledige noord en zuidzijde worden opnieuw ingericht.

   1. De busbaan wordt helaas wel zomaar opengesteld. De Noord- en Zuidzijde worden vooral door projectontwikkelaars ingevuld met als enige doel zoveel mogelijk winst maken in zo min mogelijk tijd. De bijna 1000 studentwoningen mogen worden gebouwd (correctie de gemeente en ontwikkelaars noemen dit studio’s voor studenten en pas afgestudeerden, klinkt niet als studentencampus), het versmallen van het kanaal en om het verbreden van het wegoppervlakte (4 rijbanen) mogelijk te maken, het verdwijnen van 150 parkeerplaatsen uit de Professorenbuurt Oost en Oosterpark, het invoeren van betaaldparkeren waardoor de bewoners van de buurten moeten betalen voor de parkeeroverlast die de gemeente gaat veroorzaken. Joepie wat een geweldige vernieuwing voor de Oostetrhamrikkade. O ja, de gemeente is zich er van bewust dat het woongenot er niet beter op gaat worden en wil ter compensatie een wandelboulevard langs de 4 rijbanen realiseren, een parkeertoren (moet wel kostenneutraal zijn een bijdrage van gebruikers wordt wel verwacht) en misschien zelfs wel een zwembad in het kanaal. Men heeft liever dat de woonboten verdwijnen, waardoor het kanaal er weer iets breder uit ziet en iets minder “gevarieerd”. Nog niet zo lang geleden waren er prachtige ideeën voor stadsvilla’s langs de kade om beide wijken te versterken, maar ja daar verdien je geen geld mee en wordt het aanleggen van een ontsluiting een stuk lastiger. Wie koopt er een mooie gezinswoning met 15.000 auto’s in de voortuin. Naarmate je er meer over na gast denken, wordt je steeds verdrietiger,. Vertegenwoordigt de gemeente nog wel de belangen van haar burgers?

   2. Dat zwembad is er al, ga eens kijken bij het Infoversum. Die stadsvilla’s staan er al en er worden er nog meer gebouwd aan de noordzijde. De zuidzijde is aangewezen voor meer grootschalige ontwikkelingen. Maar dat was geen woonstraat (alleen bij aan het begin en einde staan wat sociale huurwoningen. Of de woonboten verdwijnen is niet zeker, dat is slechts een van de varianten.

   3. 🙂. Er zijn inderdaad een paar stadsvilla’s gebouwd. Hoeveel ook alweer? En hoeveel “jongerenwoningen” worden er minimaal gebouwd? De gemeente wekt de suggestie dat er een keuze is in varianten. De gemeente heeft zijn zinnen al op een variant gezet. Dat er voor bewoners een keuze is, is een scherts. Bewoners hebben slechts invloed waar de bushalte wordt geplaatst. Is nog wel de vraag hoe je die moet bereiken. Worden er extra stoplichten geplaatst om een halte te bereiken of moeten we ons tussen de 15.000 verkeersbewegingen door een poging wagen om de “autoweg” over te steken. Wat betreft de woonboten moet je de gemeente de vraag stellen hoe de Oosterhamrikkade eruit gaat zien zonder woonboten. Dat is namelijk de voor de hand liggende variant. Dan wordt het kanaal nog iets smaller en kan de “boulevard” langs de wandelvriendelijke autoweg en busbaan nog iets breder. Heel misschien mogen de bewoners …. Ach nee, dat is onzin de aannemers hebben alle materialen al besteld. Ook daar heeft de gemeente al een glaasje wijn gedronken. Tuurlijk de gemeente organiseert inspraakavonden, luisteren goed (dat heet burgerparticipatie) maar gaan er zeker niet mee doen. En als de raad in het voordeel van de gemeente heeft besloten, worden er weer excuses aangeboden aan de bewoners en dat de gemeente in het vervolg beter gaat “luisteren” naar de bewoners. Lees de besluitvormingen, verslagen, artikelen van de afgelopen 20 jaar er maar eens op na.

    Nog even over de ontsluitingsweg. Deze wordt aangelegd vooral voor de forensen en de bezoekers van het UMCG die de stad vanaf het noorden en oosten naderen. De noordelijke toegang via de Bedummerweg wordt niet gezien als een knelpunt (bereikbaarheidsonderzoek Goudappel in opdracht UMCG en gemeente) dan gaat het dus om bewoners uit het oosten. De gemeente heeft zojuist €67.000.000 uitgegeven aan de Sontwegtracé om het autoverkeer uit het oosten beter toegang te geven met de auto, bus en de fiets tot het centrum van de stad. Het effect van deze toegangsweg is niet meegenomen in het bereikbaarheidsonderzoek van het UMCG en de gemeente. Een extra ontsluitingsweg over de Oosterhamrikkade is niet nodig maar gaat er toch komen. Net als de gewenste variant. De bewoners rondom de Oosterhamrikkade moeten niet zeuren, we leggen een mooie wandelstrook aan met veel groen.

   4. Op de plek van 1 stads villa kun je wel 12 studentenstudio’s kwijt, dus dat het er meer zijn is logisch. Hoe het er precies uit gaat zijn is nog niet besloten dus daar zal nog inspraak over zijn.

   5. Het bereikbaarheidsonderzoek dat door Goudappel in opdracht van het UMCG en gemeente is uitgevoerd gaat uit van de wens van het umcg en de gemeente. Er is gekeken naar het effect dat zou kunnen optreden als er een ontsluiting via de Oosterhamrikkade mogelijk wordt gemaakt. Er wordt in die zin naar een oplossing van de verkeerssituatie toegewerkt. (Het effect van het Sontwegtracé is inderdaad niet meegenomen in het onderzoek. Vreemd omdat ten tijde van het onderzoek het Sontwegtracé in ontwikkeling was. )
    Een andere benadering zou kunnen zijn.: We hebben een nu (en op termijn naar verwachting een groter) verkeersprobleem op een aantal knelpunten in het noorden en oosten van de stad Groningen. Op welke wijze kunnen deze verkeersknelpunten nu en in de toekomst kunnen worden ontlast? Er zouden andere interessante (en misschien wel betere en duurzamere) interventies kunnen worden aangedragen.

   6. Beste Mark, inspraak bij de gemeente over de inrichting van de Oosterhamrikkade??? Dat zal niet meer worden dan de kleur van het gravel op de “boulevard”!

 6. Vraag is of de gemeenteraad wel goed is geïnformeerd! Er ligt een een wens van de wethouder en het UMCG aan ten grondslag en waarschijnlijk ergens een handjeklap met en glas wijn tussen deze partijen. Al lang voordat de gemeenteraad een principebesluit heeft genomen, zijn al diverse onderdelen gerealiseerd. De parkeergarage aan het cibogaterrein, de entree aan noordzijde umcg en de op- en afritten bij Kardinge zijn al klaar. De geen weg meer terug vanwege de investeringen is de tactiek van de wethouder. Bewoners in en om de Oosterhamrikkade hebben geen stem gehad. Iedereen tot en met de gemeenteraad is gepasseerd. Het werkt altijd …..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *