Ondernemen met bijstandsuitkering is grensgeval

Met de proef “Parttime ondernemen in de bijstand “ zoekt het stadsbestuur de grenzen van de wet op.

Het college wil de sociale zekerheid vernieuwen, ze geeft bijstandsgerechtigden de mogelijkheid om inkomsten te verwerven met ondernemersactiviteiten. Sinds het begin van de proef hebben zich ruim 100 belangstellende bijstandsgerechtigden aangemeld voor deze startbijeenkomsten. Daarvan zijn ongeveer 70 mensen daadwerkelijk aan de slag gegaan. Onder de ondernemers bevinden zich koks en website-bouwers, een masseuse, hovenier, fotograaf en een personal trainer. Nu al zijn 2 deelnemers uitgestroomd, de een naar ondernemerschap, de ander naar werk in loondienst. De bedrijfskosten die gemaakt worden door de ondernemer in spe mogen worden opgevoerd.

De proef staat los van een proef waarin de gemeente anders om wil gaan met bijstandsuitkeringen. Daarover is de gemeente nog in overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma.