Stad werkt aan toekomstvisie

Onder de noemer Next City gaat het stadsbestuur samen met de inwoners, de instellingen en bedrijven, uit de stad werken aan een lange-termijnvisie.

De verwachting is dat Groningen groeit naar meer dan 250.000 inwoners, Meerstad komt erbij en Ten Boer en ook de trek naar de stad neemt toe. Ook de invoering van een andere ruimtelijke ordening maakt die visie nodig. Op dit moment zijn al vijf thema’s benoemd. Het college van Burgemeester en wethouders wil een visie op de economische groei, de werkgelegenheid, de leefbaarheid, het energiebeleid en wil ook dat iedereen meedoet aan de samenleving. Over deze vijf thema’s worden vijf conferenties georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn.

Het stadsbestuur wil dat de raad eind van dit jaar verder praat over de toekomstvisie.

Deel dit artikel: