Strips in Forum kost 230.000 euro

nieuws
impressie NL Architects

Het stadsbestuur vraagt aan de raad een krediet van 230.000 euro voor de vestiging van het stripmuseum in het Groninger Forum.

In september werd een akkoord met de NAM gesloten over een vergoeding van 68 miljoen euro, met dat geld wordt het Forum aardbevingsbestendig gemaakt. In december is het contract met de BAM gesloten, waarin is vastgelegd dat de meerkosten met dit geld kunnen worden opgevangen. Deze 68 miljoen is nu verwerkt in de bouw- en grondexploitatie, net als een krediet dat het college aan de raad vraagt voor de vestiging van het Stipmuseum in het Groninger Forum.

In totaal heeft de raad daarmee bijna 254 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project Grote Markt Oostzijde / Groninger Forum. Een en ander blijkt uit de vrijdag gepresenteerde grondexploitatie. Er is, volgens het stadsbestuur,  geld voor een extra reserve voor onvoorziene posten.