OR Qbuzz baalt van overname

De ondernemingsraad van Qbuzz is niet blij dat de NS Qbuzz gaat afstoten. Ze verwacht dat Qbuzz wordt overgenomen door een buitenlandse vervoerder.

Afgelopen dinsdag ging de kogel door de kerk. De NS stopt met randactiviteiten zoals stationswinkels, en dus ook met het busvervoer van Qbuzz. Dat de NS zich meer op haar kerntaak wil richten heeft niet alleen consequenties voor haar eigen bedrijfsvoering, maar ook voor dat van Qbuzz. En dat betekent dat de Ondernemingsraad niet staat te springen om de aanstaande overname. Want de Ondernemingsraad vreest voor een andere bedrijfscultuur bij een buitenlands moederbedrijf.

Hoe de toekomst van Qbuzz er uit gaat zien blijft onduidelijk, maar op korte termijn zal er naar alle waarschijnlijkheid weinig van een aanstaande overname worden gemerkt.