Stad telt 4883 WW-uitkeringen

nieuws
foto: André Huitenga

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen bedroeg eind vorig jaar 4883. Dit is gelijk aan het niveau van eind 2014. Het economisch herstel zorgde voor minder WW-ers in bouw, zakelijke diensten en handel. Het aantal uitkeringen nam juist toe in zorg en onderwijs.

Eind december vorig jaar telde  de provincie 16.157 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen nam in december fors toe, met 1.358 stuks. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte het UWV in Groningen  106 meer uitkeringen. Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld de agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid.

In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind december uit op 445.879. Vorige maand waren dat er 427.404. De drie noordelijke provincies kennen de grootste stijging.