Woede om sloop schuur

Jos van der Zee is woedend op woningcorporatie Nijestee. De schuur van zijn boerderij aan de Friesestraatweg wordt woensdag gesloopt.

Deze schuur is tijdens de storm begin april zwaar beschadigd. Hierbij is volgens onderzoek in opdracht van eigenaar Nijestee asbest vrijgekomen. De schuur is total loss verklaard. De gemeente heeft opdracht tot snelle sanering gegeven.

Voor bewoner Jos van der Zee is het behoud van de schuur van groot belang voor zijn werk en dus zijn inkomsten. Hij is het niet eens met de conclusies van het onderzoek. Volgens hem blijkt uit ander onderzoek dat de schuur voor veel minder geld gerepareerd kan worden.

De gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de rechter heeft besloten dat van der Zee niet op het terrein mag komen tijdens de sanering. Hij kan dus ook niet in de boerderij wonen.

Zijn hoop is gevestigd op de flora- en faunawet. Er zitten namelijk negen nesten van boerenzwaluwen in de schuur, een beschermde diersoort. Slopen mag volgens de wet pas als de jonge vogels zijn uitgevlogen. De rechter heeft echter besloten dat de volksgezondheid in dit geval voorgaat. Voor de nesten wordt een goede oplossing gezocht.

Mocht het nodig zijn dan zal Nijestee met van der Zee zoeken naar tijdelijke huisvesting tijdens de sanering, die zes weken gaat duren. Daarna kan hij weer in de boerderij wonen.

 

Deel dit artikel:
Adverteren?