Waterschapsbelasting Noorderzijlvest stijgt met 2,5%

nieuws

Het waterschap Noorderzijlvest verwacht in 2016 en in de jaren daarna een verhoging van de waterschapsbelasting van gemiddeld 2,5% per jaar.

Met het geld voert het waterschap Noorderzijlvest de komende jaren grote investeringsprojecten uit om de waterveiligheid voor de inwoners te waarborgen. De plannen voor het verbeteren van de waterveiligheid, het beheer van het watersysteem en het zuiveren van het rioolwater staan in de ‘Perspectiefnota 2016-2019’.

Dit meerjarenplan staat ter vaststelling op de vergaderagenda van het algemeen bestuur op 1 juli 2015.