Nieuwe uniformen voor BOA’s

nieuws

De nieuwe uniformen voor buitengewoon opsporingsambtenaren zijn woensdagmiddag gepresenteerd.

Via een modeshow toonden de BOA’s hun nieuwe uniform.“In een maatschappij waarin het steeds lastiger is om elkaar aan te spreken, doen de BOA’s dat wel. Ook tot genoegen van de Stadjers die zich wél aan de regels houden. Daar is moed voor nodig. Het is onaanvaardbaar dat overheidsdienaren fysiek worden aangevallen. Te allen tijde geldt: blijf af van onze handhavers!” aldus burgemeester den Oudsten.

De afdeling Handhaving is op weg naar een moderne, meer op gastheerschap gerichte organisatie, maar aanspreken en handhaven behoren natuurlijk ook tot de taken.