Kamp wil vertrouwen Groningers herwinnen

nieuws

Minister Henk Kamp zegt zich zeer bewust te zijn van de ernst van de problematiek in Groningen vanwege de gaswinning. Kamp reageert hiermee op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Kamp zegt: “Door de aardbevingen lijden vele Groningers schade, voelen zij zich niet meer veilig in hun eigen huis.  In januari heb ik besloten de gaswinning op jaarbasis verder te beperken tot 39,4 miljard kuub. Vooruitlopend op de besluitvorming wordt de winning in het eerste halfjaar beperkt tot 16,5 miljard kuub. Met de provincie en de betrokken gemeenten werd in januari overeenstemming bereikt over een aanvulling op het bestuursakkoord. Voor besluitvorming op 1 januari 2016 zullen de voor- en nadelen van een alternatieve systematiek voor de gaswinning in beeld worden gebracht.”

Volgens Kamp moeten de besluiten om de gevolgen van de aardbevingen te beperken, op te vangen en te compenseren,  tot zodanige verbeteringen leiden dat het vertrouwen van de Groningers herwonnen wordt. Dit kan volgens de minister alleen door deze verbeteringen snel en daadwerkelijk te realiseren.

Deel dit artikel: