Strengere eisen voor bouwvergunningen

De gemeente gaat aanvragen voor bouwvergunningen van studentenpanden strenger beoordelen. Er wordt meer gekeken naar de belangen van de omwonenden

Het woongenot in buurten blijkt flink te lijden te hebben onder de vele creatieve oplossingen die bedacht worden voor jongerenhuisvesting. De huidige bestemmingsplannen boden ruimte om huizen te splitsen, op te toppen en deels te slopen voor nieuwbouw. De gemeente scherpt de bestemmingsplannen aan en gaat nu haar zogenaamde afwijkingsbevoegdheid beperken om deze uitwassen aan te pakken.

De maatregel gaat meteen in.

Deel dit artikel: