Onzekerheid bij Schots en Scheef over zorg

Maaike Kersten woont in Schots en Scheef, ze maakt zich grote zorgen over de overgang van de zorg van het rijk naar de gemeente.

In januari neemt de gemeente die taak over, wat dat voor haar persoonlijk betekent: dat weet ze nog niet. Maar ze weet wel dat er bezuinigd gaat worden. De Schots en Scheef-woningen zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking die veel assistentie nodig hebben, maar wel zelf de regie kunnen voeren over hun leven en hun zorg.

Martijn Klootsema van het comité Voorzorg roept mensen op zich te melden bij het comité.