Opheldering gevraagd over sollicitatieplicht Rehwinkel

De SP en de PvdD hebben het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de sollicitatieplicht van oud-burgemeester Rehwinkel. Zijn beroep op de wachtgeldregeling veroorzaakte destijds onbegrip bij de SP en de PvdD.

De SP en de PvdD willen weten op welke manier is voldaan aan de sollicitatieplicht en hoe het stadsbestuur dat gecontroleerd heeft. Daarnaast willen fracties regelmatig geïnformeerd worden over het wachtgeldgebruik en de sollicitatieplicht van alle gewezen politieke ambtsdragers van de gemeente Groningen.

Rehwinkel vertrok naar Barcelona om als vrijwilliger aan het werk te gaan bij een internationale organisatie die lokale overheden bijstaat in crisissituaties. Na alle ophef gaf hij aan de eerste drie maanden van het wachtgeld aan de gemeente terug te zullen storten. Rehwinkel heeft tevens aangegeven naast zijn vrijwilligerswerk in Barcelona te solliciteren naar een betaalde baan.