Politiek reageert bezorgd op begroting Forum

De politieke partijen van Groningen hebben bezorgd gereageerd op de begroting van het Groninger forum. Zo vindt de Stadspartij dat de stekker uit het project getrokken moet worden, nu het nog kan. De SP is iets genuanceerder en dringt aan op bezuinigingen.

De begroting is niet sluitend, waardoor het Forum vanaf de opening structureel een tekort van zes ton zal hebben. Door bezuinigingen en de economische recessie heeft het Forum 1,1 miljoen euro minder te besteden, dan oorspronkelijk begroot. Het Forum zelf kan zo’n vier tot vijf ton bezuinigen, maar waar het resterende geld vandaan komt is onbekend.

Waar het geld vandaan komt om het begroting tekort op te lossen, moet uiterlijk in 2016 bekend worden.

Deel dit artikel: