Opnieuw financiële tegenvaller Stad

Er dreigt opnieuw een financiële tegenvaller voor de stad. Wethouder Ton Schroor schrijft in een brief aan de gemeenteraad over de tegenvallende Meicirculaire. Het Rijk laat in de circulaire de hoogte van de uitkeringen aan de gemeentes zien. Het college informeerde de raad over de gevolgen daarvan voor de begroting 2012-2017.

Voor de stad komt de tegenvaller neer op 6,8 miljoen euro, dat is gemiddeld bijna 2 miljoen euro per jaar. Volgens wethouder Ton Schroor blijft het daar niet bij. Hij verwacht dat de Europese Unie vast blijft houden aan een lager begrotingstekort. Voor de stad zou dat kunnen neerkomen op een korting op het gemeentefonds zo’n drie miljoen euro per jaar.

Dat betekent volgens Schroor dat het misschien nog wel zwaarder wordt voor de instellingen in de stad. Dinsdag protesteerden zij nog tegen een verlaging van hun budget met 10%.

Deel dit artikel: