Reorganisatie zorgt voor onrust onder ambtenaren

nieuws

“De reorganisatie die de gemeente op dit moment doorvoert geeft mensen een onveilig en onzeker gevoel”, dat zegt Jan Visser, de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de gemeente Groningen. “De COR moet begin volgend jaar instemmen met een aantal maatregelen, het moet allemaal niet te snel.”

Volgen de COR staan er grote veranderingen op stapel. De vorming van een Shared Service Centrum, de verandering bij de dienst SoZaWe en de hervorming van de bestuursdienst raken heel veel mensen. Ook wil de COR dat de gemeente rekening houdt met het feit dat binnen vijf jaar 300 tot 400 ambtenaren met pensioen gaan. “Dan gaat veel kennis verloren”, aldus Visser.

Volgens het reorganisatieplan moeten ambtenaren meer op projectbasis gaan werken en werken zij niet meer voor één dienst maar voor de gemeente in zijn totaliteit.