Nieuwe Moskee in Selwerd

Het Islamitisch Centrum Groningen wil snel een nieuwe moskee gaan bouwen. De vergunningaanvraag is de deur al uit. Het nieuwe gebedshuis krijgt geen koepel en minaretten en wordt 8 meter hoog. Het bestuur van de moskee wil op korte termijn in overleg met de wijkraad van Selwerd en Paddepoel.

De oude moskee is een oude boerderij in slechte staat. De indeling is onhandig en te klein voor de ruim vierhonderd gebruikers. Het gebouw gaat zo’n acht à negen ton kosten. Het bestuur heeft daarvan al drie ton. De rest komt van andere moslimgemeenschappen in het land.

Volgens het bestuur wordt de nieuwe moskee een gebouw dat in de groene omgeving van het Selwerderpark past. De bouw moet binnen een jaar gaan beginnen.