Stijging chlamydia onder jongeren

De GGD Groningen maakt zich zorgen over het hoge aantal chlamydia-infecties onder jongeren. In 2011 waren er in Groningen 1.428 gevallen met een chlamydia-infectie. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook het aantal gonorroe-infecties is gestegen. In 2011 waren er 14% meer gonorroe-infecties dan in 2010. Het aantal hiv- en syfilisinfecties is daarentegen gedaald. In 2011 waren er 15 nieuwe hiv-infecties (18 in 2010). Het aantal syfilisinfecties is gedaald van 217 naar 197.

Het aantal bezoekers bij soa-centra en Sense Noord Nederland is met 12% fors gestegen. Wat opvallend is, is dat het aantal bezoekers aan de soa/sense-spreekuren uit de Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse bevolkingsgroep laag blijft. Dit terwijl het aantal gevonden infecties onder deze groep hoger is dan gemiddeld.

Om ervoor te zorgen dat soa’s en hiv meer onder de aandacht komen, heeft de GGD Groningen samen met Sense Noord Nederland voorlichtingsprojecten gestart. Ook het actief betrekken van allochtonen valt hier ook onder.