Resultaten windvang Forum midden april

nieuws

De resultaten van een second opinion over de windvang bij Forum op de Grote Markt worden midden april bekend. Dit deelde woensdag wethouder Ton Schroor mee.

Het bureau Peutz is door het College van B&W gevraagd, een tweede onderzoek te doen naar de windomstandigheden bij Forum, en daarbij de eerdere onderzoeksresultaten van het bureau DGMR en het bureau Cauberg-Huygen als uitgangspunt te nemen. Over de resultaten van die eerdere onderzoeken bestaat bij sommige partijen twijfel.

Wethouder Schroor heeft de leden van de raadscommissie Ruimte en Wonen uitgenodigd om eind april of mei een werkbezoek af te leggen bij Peutz, waar het onderzoek uitgebreid kan worden toegelicht.