SP tegen verkoop huurwoningen Nijestee

De SP is geen voorstander van de grootschalige verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporatie Nijestee. De partij vreest dat daardoor vooral de populaire woningen voor toekomstige huurders zullen verdwijnen.

Eerder deze week kondigde Nijestee aan om een aantal van zijn huurwoningen aan de huidige bewoners te koop aan te bieden. Op deze manier wil de woningcorporatie aan geld komen om de afspraken die met de gemeente gemaakt zijn over nieuwbouw voor jongeren te realiseren.

De SP kan begrip opbrengen voor de actie, omdat Nijestee geconfronteerd wordt met rijksbezuinigingen, maar keurt hem toch af. De socialisten vrezen dat daardoor de wachtlijsten voor sociale woningen langer zullen worden. De SP wil van het stadsbestuur weten of Nijestee dit met de gemeente heeft overlegd en of de verkoop niet indruist tegen eventueel gemaakte afspraken in het Lokaal Akkoord.

Deel dit artikel: