Armoede de baas afl 15: Schuldhulpmaatje Oldambt

Wie schulden heeft of bang is om schulden te krijgen kan een beroep doen op een Schuldhulpmaatje.

Dit maatje helpt je om inzicht te krijgen in je financiën en om stappen te ondernemen om dit op orde te krijgen.

In zo’n honderd locaties in Nederland zijn afdelingen van de landelijke organisatie SChuldhulpmaatje.

In Oldambt zit één van de grootste afdelingen. Hier doen vijfenveertig vrijwilligers hun best om mensen te helpen.