Vorig jaar 133 sociale huurwoningen verkocht door corporaties, netto 25 nieuwe woningen toegevoegd

nieuws
Foto: Jens Neumann via Pixabay

De fractie van de PvdA heeft zorgen over het aantal sociale huurwoningen dat is verkocht. Het afgelopen jaar werden 133 woningen verkocht en werden er netto 25 toegevoegd. De partij noemt dit schrikbarend. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen geeft aan dat de cijfers een vertekend beeld geven.

“Uit de cijfers blijkt dat er afgelopen jaar 133 sociale huurwoningen verkocht zijn”, vertelt raadslid Rico Tjepkema van de PvdA. “Vorig jaar hebben we een motie ingediend om deze verkoop met name in de oude wijken aan banden te leggen. Wij zijn benieuwd of de wethouder de onwenselijkheid ziet als het gaat om deze verkoop, dat eigenlijk haaks staat op het behoud van sociale huur. Wat we daarnaast schrikbarend vinden is dat er slechts 25 nieuwe sociale huurwoningen zijn toegevoegd. Hoe wordt hier tegen aan gekeken?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Binnen de afspraken met woningcorporaties”
Volgens Van Niejenhuis moeten de cijfers in een breder perspectief worden bekeken: “Het gaat om 133 woningen op een totaal van tienduizenden die we in voorraad hebben. Dat is een heel laag percentage en het is binnen de afspraken die we met woningcorporaties hebben. In de prestatieafspraken hebben we met de zes corporaties afgesproken dat er niet meer dan 150 woningen verkocht zouden mogen worden. Daar zit men dus nu onder.”

“Meer grip op verkoop”
Toch ziet de wethouder wel verbeterpunten: “Wat we wel willen is dat we met de corporaties meer grip gaan krijgen op wie er verkoopt, wanneer en wat op welke plek. Daarmee willen we voorkomen dat we teveel verkopen op een bepaalde plek. Verkoop hoeft ook niet slecht te zijn. Het is soms zelfs wenselijk. Onze ambitie is dat we gemengde wijken willen en dat we een ongedeelde stad zijn. Het kan dan echt iets bijdragen door te investeren in een ander segment. Maar dat moet je wel goed doen en daar willen we de komende tijd wat strakker naar gaan kijken.”

“In werkelijkheid hebben we honderden woningen toegevoegd”
Van Niejenhuis is het met Tjepkema eens dat de netto-toevoeging van het aantal nieuwe woningen heel laag is. “Maar dat is wel het netto-getal. In werkelijkheid hebben we honderden woningen toegevoegd. Maar we hebben ook honderden woningen moeten slopen. Dat is jammer maar tegelijkertijd is het ook heel erg nodig geweest. De komende jaren zullen we andere cijfers gaan zien. Dan gaan we 230, 240 sociale huurwoningen per jaar toevoegen.”